Om oss

With Skibdal it works.

Välkommen till Skibdal Capital Management AB.

city

logo

SCM AB är onoterat privat investmentbolag. Vårt mål är att öka värdet på våra investeringar och generera en avkastning som överstiger marknadens avkastningskrav över en konjunkturcykel.

Detta uppnår vi genom att utveckla våra investeringar så att de fortsätter att vara eller blir ledande inom sina branscher. Vi använder våra nätverk för att rekrytera personal och ledning till investeringarna. Planer för värdeskapande tas fram för respektive bolag.