Start

EszterSimone-65

With Skibdal it works.

Business innovation, management & investment done properly.

logo

En säker partner för franchise, affärssatsningar och affärsinvesteringar.

Vår verksamhet är uppdelad i tre olika affärsområden

1. Kärninvesteringar
– bolag där vi är huvudägare och har en lång placeringshorisont

2. Handel
– Handel med varor och tjänster samt franchise och uthyrningsverksamhet

3. Riskkapital och företagsutveckling
– Investeringar i bolag där vi oftast också går in i verksamheten och optimerar.

Signatur

Kristian Skibdal, Ägare & VD