Välkommen


Välkommen till Skibdal Capital Management


En säker partner för franchise, affärssatsningar och affärsinvesteringar.

Vår verksamhet är uppdelad i tre olika affärsområden

1. Kärninvesteringar
– bolag där vi är huvudägare och har en lång placeringshorisont

2. Franchise
– Handel med varor och tjänster samt franchise och uthyrningsverksamhet

3. Riskkapital & företagsutveckling
– Investeringar i bolag där vi oftast också går in i verksamheten och optimerar.

Signatur

Kristian Skibdal, Ägare & VD